PAWŁOWSKI, Z. (2010) „Światowa Organizacja Zdrowia i opieka medyczna sprawowana przez instytucje religijne w 30 lat po deklaracji w Ałma Ata”, Annales Missiologici Posnanienses, (17), s. 17-23. doi: 10.14746/amp.2010.17.02.