ZAJĄC, P. (2010) „Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917”, Annales Missiologici Posnanienses, (17), s. 25-50. doi: 10.14746/amp.2010.17.03.