SZYMCZYCHA, K. (2010) „Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze”, Annales Missiologici Posnanienses, (17), s. 71-87. doi: 10.14746/amp.2010.17.05.