PWKO, A. M. (2010) „Dialog religijny chrześcijan i muzułmanów w Polsce. Instytucje kościelne działające na rzecz porozumienia międzyreligijnego”, Annales Missiologici Posnanienses, 17, s. 137–150. doi: 10.14746/amp.2010.17.10.