SNELA, M. (2010) „SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLERYCKIEGO KOŁA MISYJNEGO W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009”, Annales Missiologici Posnanienses, (17), s. 194-196. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7941 (Udostępniono: 7lipiec2022).