DZIEWULSKA, K. (2010) „NAUKOWE KOŁO MISJOLOGÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009”, Annales Missiologici Posnanienses, 17, s. 196–202. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/7942 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).