[1]
M. Wrzos, „Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej «Redemptoris Missio» w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków”, 10.14746/amp, nr 22, s. 135-154, 1.