[1]
G. Adamiak, „Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski”, 10.14746/amp, nr 25, s. 35–56, grudz. 2020.