[1]
M. Zborowski, „Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację”, 10.14746/amp, t. 25, s. 57–69, grudz. 2020.