[1]
J. Różański, „Jarosław Różański, Jacek J. Pawlik, Ku nowej kulturze. Zmagania adaptacyjne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii 2020, ss. 265”., 10.14746/amp, t. 25, s. 197–198, grudz. 2020.