[1]
G. Adamiak, „Inspiracje dla misyjnej działalności Kościoła w encyklikach Benedykta XVI”, 10.14746/amp, t. 26, s. 41–59, grudz. 2021.