[1]
J. Różański, „Nowe czasopismo naukowe: Libertas Religiosa. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej w Warszawie”, 10.14746/amp, t. 28, s. 91–96, grudz. 2023.