[1]
P. Piasecki, „Misjonarze męczennicy a wolność religijna, Warszawa 2023 (ss. 186, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie)”, 10.14746/amp, t. 28, s. 97–99, grudz. 2023.