[1]
K. Lendzion, „Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru”, 10.14746/amp, t. 21, s. 169–182, grudz. 2016.