[1]
R. Danieluk, „Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.”, 10.14746/amp, nr 21, s. 221-224, grudz. 2016.