[1]
R. Danieluk, „Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015”., 10.14746/amp, t. 21, s. 221–224, grudz. 2016.