[1]
J. Janiec-Palczewska, „Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misssio w okresie od sierpnia 2015 roku do lipca 2016 roku”, 10.14746/amp, t. 21, s. 245–249, grudz. 2016.