[1]
T. ATŁAS, „Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est”, 10.14746/amp, t. 16, s. 69–76, grudz. 2008.