[1]
P. ZAJĄC, „Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917”, 10.14746/amp, nr 17, s. 25-50, grudz. 2010.