[1]
K. SZYMCZYCHA, „Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze”, 10.14746/amp, nr 17, s. 71-87, grudz. 2010.