Wrzos, M. „Modele Pomocy Misjom Na Podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej «Redemptoris Missio» W Perspektywie 25 Lat (1992-2017) W świetle Dokumentacji źródłowej Oraz Jej periodyków”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 22, sierpień 2023, s. 135-54, doi:10.14746/amp.2017.22.10.