Mich, K. A. „Ruch Misyjny wśród młodzieży Akademickiej W Okresie międzywojennym W ówczesnej Refleksji Teologicznej”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 22, 1, s. 115-33, doi:10.14746/amp.2017.22.9.