Jabłoński, F. „VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Misjologów – Tajlandia (Pattaya), 10-15 Lipca 2017 R.”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 22, 1, s. 173-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11389.