Król, Marek. „Udział Kościoła Katolickiego We Wprowadzaniu Pokoju pomiędzy Plemionami Prowincji Southern Highlands W Diecezji Mendi W Papui-Nowej Gwinei”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 19, styczeń 2014, s. 167-79, doi:10.14746/amp.2014.19.7.