Miśkowiec, A. „Znaczenie Kultury W Dziele Ewangelizacji”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19, styczeń 2014, s. 181-0, doi:10.14746/amp.2014.19.8.