Wrzos, M. „Przeobrażenia Funkcji Wydawniczych Polskiego czasopiśmiennictwa Misyjnego”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19, styczeń 2014, s. 203-26, doi:10.14746/amp.2014.19.9.