Puchała, Kinga. „Dwanaście Lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 19, styczeń 2014, s. 227-32, doi:10.14746/amp.2014.19.10.