Ząbek, M. „Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika Ewangelizacji Inkulturacyjnej Grupy Etnicznej Baganda Na przykładzie Diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, Ss. 304.”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19, styczeń 2014, s. 245-6, doi:10.14746/amp.2014.19.14.