Lemekh, Pavel, i Patryk Osadnik. „Chrystianizacja Europy. Kościół Na przełomie I I II tysiąclecia. Instytut Historii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, 25-26 września 2014”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 19, styczeń 2014, s. 271-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/1551.