Redemptoris Missio, Fundacja Pomocy Humanitarnej. „Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej «Redemptoris Missio» W Latach 2012-2014”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 19, styczeń 2014, s. 251-63, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/1566.