Wrzos, Marcin. „Teologiczne I świeckie Znaczenia pojęcia Misje W Polskich Nowych Mediach Ich przeobrażenia W Czasie”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 23, styczeń 2019, s. 76-92, doi:10.14746/amp.2018.23.5.