Krauze, Łukasz. „Misja Ewangelisty W Protestantyzmie Anglosaskim”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 23, styczeń 2019, s. 121-32, doi:10.14746/amp.2018.23.8.