Iwanicka, B. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Jan Paweł II W Tajlandii»”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 23, styczeń 2019, s. 205-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17312.