Wachowiak, Agata. „Sprawozdanie Z Sympozjum «Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – Dziś – jutro»”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 23, styczeń 2019, s. 209, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17313.