Grzegorz Adamiak. „Kościół Katolicki Na Islandii Do Roku 1264”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 24, grudzień 2019, s. 41-57, doi:10.14746/amp.2019.24.3.