Zofia Kaczmarek. „Misyjny Wymiar duchowości Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 24, grudzień 2019, s. 75-83, doi:10.14746/amp.2019.24.5.