Adamiak, G. „Misyjne Nauczanie Jana Pawła II Podczas Pielgrzymek Do Polski”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 25, grudzień 2020, s. 35-56, doi:10.14746/amp.2020.25.3.