Tomaszewski, Jarosław. „Populizm Religijno-Polityczny Eva Moralesa Wyzwaniem Dla Kościoła Katolickiego”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 25, grudzień 2020, s. 71-84, doi:10.14746/amp.2020.25.5.