Zborowski, Michał. „Siedem Cech charakteryzujących Nową Ewangelizację”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 25, grudzień 2020, s. 57-69, doi:10.14746/amp.2020.25.4.