Mrówka, A. „Od Ateizmu Do Teizmu Poprzez Krytykę «pięciu dróg» św. Tomasza W świetle myśli Antony’ego Flewa”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 25, grudzień 2020, s. 85-102, doi:10.14746/amp.2020.25.6.