Różański, Jarosław. „Jarosław Różański, Jacek J. Pawlik, Ku Nowej Kulturze. Zmagania Adaptacyjne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Wydział Teologii 2020, Ss. 265”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 25, grudzień 2020, s. 197-8, doi:10.14746/amp.2020.25.13.