Nadstazik, Luiza. „Sprawozdanie Z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego Im. Dr Wandy Błeńskiej (AKM) W Poznaniu W Roku Akademickim 2018 2019”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 25, grudzień 2020, s. 201-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26424.