Jastrzębowska, M. „Józefitki Na Ukrainie”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 18, styczeń 2012, s. 209-16, doi:10.14746/amp.2012.18.10.