Adamiak, Grzegorz. „Inspiracje Dla Misyjnej działalności Kościoła W Encyklikach Benedykta XVI”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 26, grudzień 2021, s. 41-59, doi:10.14746/amp.2021.26.3.