Różański, Jarosław. „Kościół Wobec Tzw. Kryzysu anglofońskiego W Kamerunie”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 26, grudzień 2021, s. 77-97, doi:10.14746/amp.2021.26.5.