Różański, J. „Początki Misji kameruńskich W Kleszczach Polityki Kolonialnej”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 27, marzec 2023, s. 47-64, doi:10.14746/amp.2022.27.3.