Nellas, Suzette. „Przekształcanie głosów osób Wykluczonych Z Globalnego świata”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 28, grudzień 2023, s. 7-28, doi:10.14746/amp.2023.28.1.