Wasiutyńska, Katarzyna. „Kryteria eklezjalności wspólnot Katolickich – Dokument KEP Z 2022 R. Na Tle wcześniejszych Wypowiedzi Kościoła”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 28, grudzień 2023, s. 45-57, doi:10.14746/amp.2023.28.3.