Sprutta , Justyna. „Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej Do czasów Włodzimierza I Wielkiego”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 28, grudzień 2023, s. 77-88, doi:10.14746/amp.2023.28.5.