Różański, Jarosław. „Nowe Czasopismo Naukowe: Libertas Religiosa. Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej W Warszawie”. Annales Missiologici Posnanienses, t. 28, grudzień 2023, s. 91-96, doi:10.14746/amp.2023.28.6.